• Besøgsdag
  • Besøgsdag

ØKONOMI

Hvad koster et skoleår på Fjordvang?
Ugeprisen er i skoleåret 2021/22 på 2475 kr. I opholdet er alt indregnet - materialer (indenfor rimelighedens grænse), bøger, rejser m.m. - der vil ikke komme yderligere regninger (bortset fra hestehold). 

Staten giver i skoleåret 2020/21 fra kr. 1279 - 616 kr. pr. uge. Støtten beregnes på grundlag af forældrenes indkomst opgjort i 2019 korrigeret for evt. søskende under 18 år. Der kan eventuelt søges om supplerende kommunestøtte hos hjemkommunen.

Efterskoleforeningen har lavet en ”betalingsberegner”, der kan udregne, hvad staten støtter med og, hvad dine forældre selv skal betale. Du finder betalingsberegneren her.

Tilmeldingsgebyr
Når I har besluttet jer for, at jeres barn skal gå på Fjordvang efterskole (indmeldelse og besøg), fremsender vi en opkrævning på tilmeldingsgebyr på 1500 kr., som skal indbetales inden for 14 dage, hvis pladsen ønskes fastholdt.

Gebyret indgår ikke i skolepengene og tilbagebetales ikke ved evt. framelding efter 1. september året inden skolestart.

Skolen sender en skriftlig bekræftelse på indmeldelsen, når gebyret er betalt.

Lommepenge
Lommepenge - både i dagligdagen og ved arrangementer ude af huset samt på rejser er for egen regning.

Da der altid er mulighed for frisk frugt og brød mellem hovedmåltiderne, er det begrænset, hvor mange penge der skal bruges hos den lokale købmand.

Depositum
Inden skoleårets start indbetales et depositum på 2.500 kr. den 1. februar samt a conto skolepenge 3.000 kr. den 1. juni og den 1. august. Depositum modregnes i egenbetalingen ved skoleårets slut.

Egenbetalingen kan beregnes på www.efterskole.dk.
Husk at vælge det rette skoleår.

Hest på Fjordvang
Opholdsprisen for heste er i skoleåret 2021/22 kr. 475 pr. uge. Hertil kommer omkostninger til dyrlæge, beslagsmed o.l.

Økonomiske vilkår ifm tilmelding
Ved betaling af indmeldelsesgebyr sikres man en plads på Fjordvang og samtidig indestår underskrivende forældre/værge for skolens skadesløsholdelse for omkostninger, som elevens ophold eller afbrydelse af dette måtte medføre. Se vilkår her.