• Besøgsdag
  • Besøgsdag

SAMVÆRSREGLER

Skolens få og simple væreregler er en hjælp i hverdagen, og disse skal selvfølgelig overholdes! 
Værereglerne kan dog godt tages op til debat - og evt. forbedres.

Væreregler:
Vi forventer en almindelig god og ansvarlig opførsel, og du skal til enhver tid rette dig efter henstillinger fra personalets side.

Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art.

Generelt må du ikke ryge, indtage snus eller andre tobakslignende stoffer.

- se uddybning af vores tobakspolitik her.

Du skal være på dit eget værelse mellem kl. 22.00 og 6.00.

Du har mødepligt til undervisning, alle hovedmåltider, rengøringspligter og arrangementer.

Sidst men ikke mindst - du skal være en god kammerat!

Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Konsekvensen KAN være, at du må afbryde dit ophold enten efter advarsel eller omgående.

- se flere praktiske info, regler og pakkeliste her.