• Besøgsdag
  • Besøgsdag

TILLID OG FORVENTNINGER

Dit andet hjem.....
Fjordvang bliver dit andet hjem, og ligesom et hvert hjem har uskrevne regler, ønsker vi heller ikke at lave en lang liste over alt det, elever må og især ikke må.

Vi vil gerne møde dig med ubetinget tillid, og vi forventer også, at du møder os med den samme indstilling.

Du har ved indmeldelsen tilmeldt dig en helhed, og vi forventer derfor, at du går aktivt og positivt ind i alle gøremål på skolen. Det er afgørende, at vi viser hensyn til hinanden og skaber en atmosfære, hvor alle føler sig trygge og velkomne.

Vi ønsker at sætte vores elever i situationer, hvor de lærer noget, hvor de skal tage stilling - ikke hvor de blot adlyder.

Fjordvang er en holdningspræget skole - demokrati, ansvar og tillid er nøgleord. Via elevstyret kan eleverne i høj grad være med til at præge hverdagen.

Når opholdet her på Fjordvang er slut, er målet, at eleverne er selvstændige, og at de har lært meget om sig selv i forhold til deres omgivelser og medmennesker. Dette kræver en dygtig medarbejderstab, der både kan forstå de unge, men også tør og kan udfordre dem og sætte grænser - og sådan en stab har vi!