• Besøgsdag
  • Besøgsdag

UNDERVISNING - 10. KLASSE

For at gøre dit år i 10. klasse værdifuldt og udviklende både fagligt og menneskeligt, har vi gennem flere år tilbudt en 10. klasse, som er langt mere end den kendte FP10-klasse.

Vi kalder vores anderledes 10. klasse for 10PLUS.

For os er 10. årgang ikke noget, der afslutter grundskolen, men begyndelsen på noget nyt - begyndelsen på din videre ungdomsuddannelse.

Afklaring er et nøgleord i vores anderledes 10. Klasse. Du får afklaring omkring:

  • Dit videre uddannelsesforløb 
  • Dine styrker og svagheder 
  • Boglige, håndværksmæssige og interesseområder, du gerne vil styrke

Vores 10PLUS er udviklet over en del år og fremstår absolut som et godt og spændende alternativ til den almindelige FP10-klasse. Vi får mange positive tilbagemeldinger fra både elever og forældre - og ikke mindst de respektive gymnasier/erhvervsuddannelser, som eleverne vælger efter Fjordvang.

Fjordvang 10PLUS er altså rettet mod din kommende ungdomsuddannelse - og ikke som folkeskolens FP10-prøve en (lidt udvidet) gentagelse af FP9-prøven.

10PLUS er starten på noget nyt!

Fjordvangs 10PLUS er for alle - både de bogligt stærke elever, de udprægede praktiske elever og de elever, der både er til bøger, og som gerne vil bruge hænderne. 10PLUS består af 3 forskellige spor: "UDSYN", "VIDENSKAB" og "HÅNDVÆRK". 

"UDSYN": et bogligt og projektorienteret spor med fokus på samfundsfag og sprog. Sporet retter sig mod STX, HHX og HF.

"VIDENSKAB": et bogligt og projektorienteret spor med fokus på matematik og naturfagene. Sporet retter sig mod HTX og STX.

"HÅNDVÆRK": et praktisk spor med fokus på værkstedsarbejde og en praktisk løsning af projektopgaver. Sporet retter sig mod EUX og EUD.

10PLUS afsluttes for alle elever med en stor årsopgave, som bedømmes med eksterne censorer og bedømmes med både karakter og udtalelse. For de elever der ønsker det, er der mulighed for at slutte året af med FP10 prøver i dansk, matematik og engelsk.
 

Bliv klædt på til fremtidens udfordringer - 10PLUS gør dig klar!