• Besøgsdag
  • Besøgsdag

UNDERVISNINGSFORM OG INDHOLD I 10PLUS

Undervisningen på 10PLUS er opdelt i projekttimer og almindelige fag. Skoleåret afsluttes med et større årsprojekt.

Almindelige fag

Alle elever har dansk, matematik og engelsk. Alle fag afsluttes med den obligatoriske FP10 eksamen.

Projekttimer

Skoleåret består af en lang række projektperioder på 1-3 uger. En projektperiode har et overordnet tema, og eleverne vælger et selvstændigt underemne og udarbejder et produkt. Alle projektperioder har både en humanistisk og naturvidenskabelige vinkel. Eleverne vil i samarbejde med lærerne kunne tilføre de fag, som de gerne vil arbejde med i det enkelte projekt.

Projektforløbene munder ud i flere forskellige projekter - rapport, praktisk produkt, mundtlig fremlæggelse, film, temaavis, hjemmeside, undervisningsforløb osv. Man vil i løbet af året skulle have arbejdet med forskellige produktformer.

Årsprojekt

Skoleåret afsluttes med et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året. Projekterne kan være praktiske, boglige, en blanding eller noget helt fjerde. Årsprojektet bedømmes både af en lærer og en censor.

For de boglige elever

For de bogligt interesserede elever vil 10PLUS blive et anderledes skoleår, hvor der fokuseres på kompetencer som at ”studere”, at formidle og at arbejde projektorienteret samt arbejde med boglige interessefag i fagperioderne.

Eleverne forberedes på forskellen på at være elev og studerende, og derved fremmes studie- og uddannelsesparatheden til videre studier som STX, HF, HHX og HTX.

For de praktiske elever

For praktiske elever vil 10PLUS blive et anderledes skoleår, hvor der fokuseres på en mere praktisk og erhvervsrettet undervisning. Disse elever søger typisk efterfølgende en praktisk uddannelse enten i mesterlære eller på en teknisk skole. Erhvervspraktik og virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen for disse elever. I de boglige fag kan de boglige kompetencer få et løft.

Gymnasie eller erhvervsuddannelse?

10PLUS er en fremragende mulighed for alle elever i 10 klasse. Den er gymnasieforberedende, og den kan også være forberedende til en erhvervsuddannelse. Den har det hele, og alle har mulighed for at sammensætte et bogligt skoleår, der passer til den enkeltes behov. Læs mere om Fjordvang som gymnasieforberedende efterskole her.

10PLUS på Fjordvang Efterskole har været, og er stadig, til inspiration for alle andre efterskoler, der ønsker at opgradere deres tilbud til 10 årgang.

10PLUS på Fjordvang Efterskole er blevet fremhævet af Undervisningsministeriet som et godt eksempel på fremtidens 10 klasse.