• Besøgsdag
  • Besøgsdag

UNDERVISNINGSFORM OG INDHOLD I 10PLUS

Undervisningen på 10PLUS er opdelt i projekttimer og almindelige fag. Skoleåret afsluttes med et større årsprojekt.


Almindelige fag
Fagene er delt op i 3 blokke, og alle elever vælger ét fag fra hver blok.


Et fag er på 2,5 time om ugen hele året. Dvs. at alle elever har 3 forskellige fag på 2,5 time pr. fag. Der uddeles en årskarakter i alle de valgte fag. 

Projekttimer:
Skoleåret består af 5-6 projektperioder på 3 til 5 uger. En projektperiode har et overordnet tema, og eleverne vælger et selvstændigt underemne og udarbejder et produkt.


Projektforløbene munder ud i flere forskellige projekter - rapport, praktisk produkt, mundtlig fremlæggelse, film, temaavis, hjemmeside, undervisningsforløb osv. Man vil i løbet af året skulle have arbejdet med forskellige produktformer.

Årsprojekt:
Skoleåret afsluttes med et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året. Projekterne kan være praktiske, boglige, en blanding eller noget helt tredje. Årsprojektet bedømmes både af en lærer og en censor.

For de bogligt stærke elever vil 10PLUS blive et anderledes skoleår, hvor der fokuseres på kompetencer som at ”studere”, at formidle og at arbejde projektorienteret samt arbejde med boglige interessefag i fagperioderne.


Eleverne forberedes på forskellen på at være elev og studerende, og derved fremmes studie- og uddannelsesparatheden til videre studier som STX, HF, HHX og HTX.

For praktiske elever vil 10PLUS blive et anderledes skoleår, hvor der fokuseres på en mere praktisk og erhvervsrettet undervisning. Disse elever søger typisk efterfølgende en praktisk uddannelse enten i mesterlære eller på en teknisk skole. En del erhvervspraktik og virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen for disse elever. I de boglige fag kan de boglige kompetencer få et løft.

 

10PLUS er en fremragende mulighed for alle elever i 10 klasse. Den er gymnasieforberedende, og den kan også være forberedende til en erhvervsuddannelse. Den har det hele, og alle har mulighed for at sammensætte et bogligt skoleår, der passer til den enkeltes behov.

10PLUS på Fjordvang Efterskole har været, og er stadig, til inspiration for alle andre efterskoler, der ønsker at opgradere deres tilbud til 10 årgang.

10PLUS på Fjordvang Efterskole er blevet fremhævet af Undervisningsministeriet som et godt eksempel på fremtidens 10 klasse.