• Besøgsdag
  • Besøgsdag

UNDERVISNING - 9. ÅRGANG

På Fjordvang Efterskole ønsker vi at skabe en 9 klasse. hvor du oplever, at arbejdsformer og metoder er rettet mod din fremtidige ungdomsuddannelse.

Vi vil gerne skærpe din studiekompetence i forhold til den vej, du efterfølgende vil gå i dit liv. Derfor tilbyder vi 2 forskelige spor - alt efter hvilken faglig interesse, du har.

Det ene spor har en tydelig praktisk/innovativ dimension - den kalder vi "Skills", mens det andet spor har en tydelig boglig/gymnasieforberedende dimension - "Mind".

Lærerne arbejder i teams, for at give fleksibilitet i skemaet, og for at optimere det faglige og pædagogiske samarbejde.

Mind - for dig som skal videre på gymnasiet eller en anden boglig ungdomsuddannelse

"Mind" er vores 9. klasse, som har et tydeligt bogligt og gymnasieforberedende fokus. Det er for dig, som ønsker at være rustet bedst muligt til et år i gymnasiet eller lignende efter efterskolen. Her er det altså den boglige undervisning og høje faglighed, der er omdrejningspunktet for dit efterskoleår.

Skills - for dig, som skal igang med en erhvervsrettet ungdomsuddannelse

I "Skills"-klassen bruger vi 9. klasse på at gøre dig klar til en mere praktisk uddannelse. Det kan både være inden for traditionelle håndværks-fag som fx tømrer - eller uddannelser med fokus på innovation og værksted.

Den obligatoriske boglige undervisning bliver her kombineret med en række praktiske fag, der styrker dine interesser og evner i den retning, du vælger at gå i på din ungdomsuddannelse efter efterskolen.   

Formålet med 9-Skills og 9-Mind er:

  • At forberede alle elever til afgangsprøverne i 9.klasse.
  • At skabe en 9. klasses model, der øger det faglige fokus og den faglige bevidsthed.
  • At skabe en årgang, der udfordrer den traditionelle opfattelse af 9.klasse.
  • At skabe en større sammenhæng mellem de forskellige fag, hvor der arbejdes på tværs af fagene. Det kalder vi for, ”Skills”-timer og ”Mind”-timer.
  • At arbejde med større fokus på værktøjer i stedet for pensum.
  • At nytænke indhold og pensum i forhold til Fælles Mål.
  • At give større fagligt udbytte og bevidstgørelse af elevens styrkesider.

Udover den almindelige undervisning vælger man hos os linjefag.