• Besøgsdag
  • Besøgsdag

GYMNASIEFORBEREDENDE EFTERSKOLE ELLER ERHVERVSRETTET UDDANNELSE?

Vi mennesker er født med forskellige talenter og interesser. Derfor har vi delt skolens 9. og 10. klasse op i forskellige spor, så du kan vælge enten en praktisk eller en boglig retning.

Der er altså tilbud til dig, der har anlæg for at udvikle praktiske færdigheder. Vi kalder det ”Skills” i 9. klasse og ”Håndværk” i 10. klasse. For dig der har blikket rettet mod studenterhuen og derfor ønsker at gå på en gymnasieforberedende efterskole, har vi lagt vægten på de boglige færdigheder. I 9. klasse kalder vi det ”Mind”, og i 10. klasse ”Udsyn” og ”Videnskab”.

Klar til næste skridt?

Som elev i 9. og 10. klasse er du i rivende udvikling. Der sker rigtig mange ting omkring dig - og du skal træffe markante beslutninger. Én af vores vigtigste opgaver er derfor at klæde dig på til de udfordringer, som du møder i din videre uddannelse.

Gymnasiet stiller større krav

For nogen kan springet fra folkeskolen til gymnasiet opleves meget voldsomt. Lektiebyrden forøges, og det faglige niveau hæves, samtidig med at du skal lære en masse nye mennesker at kende. På Fjordvang Efterskole gør vi vores yderste for at skærpe din faglighed og øge din viden, så du er klar til din nye hverdag på et gymnasium.

Du drukner ikke i bøger

På trods af at vi har skarpt fokus på vores rolle som gymnasieforberedende efterskole, så er både 9. og 10. klasse stadig fyldt med kreative og fysiske aktiviteter. Det er vigtigt for os, at den boglige del ikke fylder så meget, at du ikke får trænet kroppen og stimuleret sanserne.

Kontakt os på 97 32 16 88 eller kontor@fjordvangefterskole.dk og hør mere om mulighederne på en af landets mest alsidige, gymnasieforberedende efterskoler.